Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Maszkach, Stowarzys

Nasza Szkoła funkcjonuje pod skrzydłami Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Maszki od 1 września 2000 r.W dniu 18 czerwca 2011 r. miało miejsce ważne wydarzenie w dziejach naszej Szkoły, a mianowicie nadanie imienia „Szarych Szeregów” i poświęcenia sztandaru Szkoły.Możemy się pochwalić:- dobrą bazą lokalową wyposażoną w pomoce dydaktyczne- a także kompleksem sportowo-rekreacyjnym, na który składa się: boisko trawiaste do gry w piłkę nożną, boisko tartanowe do koszykówki, siatkówki i tenisa, bieżnię- możliwościami lokalowymi do organizacji: szkoleń, konferencji i warsztatówWarto nadmienić, że Szkoła bierze udział w programach unijnych, czego efektem są pozyskane środki finansowe na dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz doposażenie bazy w pomoce edukacyjneW ramach funkcjonowania Szkoły, oprócz klas 1-6 działa:- punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 3-4 lata, otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00- oddział przedszkolny dla dzieci 5-6 letnich
Inne przedszkola z Maszki: